4.6/5
Twojajurata.pl

Najem krótkoterminowy z zezwoleniami. Czy wyrok TSUE wpłynie na możliwość udostępniania mieszkań turystom, na wakacje w Polsce?

W dniu 22 września 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie Wielkiej Izby wydał  wyrok, zgodnie z którym państwa członkowskie UE mogą ustanowić system zezwoleń dla osób chcących wynajmować swoje mieszkania turystom.

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że każde z państw członkowskich Unii Europejskiej może w sposób autonomiczny wprowadzać regulacje dotyczące zasad udostępniania tzw. apartamentów wakacyjnych na pobyty czasowe osobom podróżującym, niedokonującym zameldowania w wynajętym lokalu.

Celem takich regulacji miałoby być ograniczenie liczby usługodawców, na potrzeby realizacji polityki mieszkaniowej przyjętej przez dane państwo członkowskie oraz przeciwdziałanie deficytowi mieszkań na tradycyjny najem długoterminowy.

Brak legalnej definicji najmu krótkoterminowego

Pojęcie „najmu krótkoterminowego” nie jest znane polskiemu ustawodawstwu. Obowiązujące przepisy nie regulują bowiem w sposób precyzyjny zasad udostępniania mieszkań turystom. Przy takim najmie obowiązują bowiem ogólne regulacje dotyczące najmu, zawarte przede wszystkim w kodeksie cywilnym. Oznacza to ogromną swobodę w kształtowaniu zasad najmu przez samych wynajmujących, ale także ogranicza możliwości dochodzenia praw przez podróżnych.

Ryzyko konsumentów

Taki status quo, na przestrzeni lat doprowadził do swoistego wymknięcia się rynku najmu spod jakiejkolwiek kontroli.  Organy nie mają bowiem narzędzi do sprawowania należytego nadzoru nad tym segmentem rynku, co w ostatecznym rozrachunku powoduje pełną swobodę, żeby nie powiedzieć – samowolę właścicieli nieruchomości, w obszarze udostępniania swoich mieszkań na doby.

Prowadzi to niejednokrotnie do nadużyć po stronie nieuczciwych wynajmujących i wiąże się niejednokrotnie z ryzykiem po stronie najemców. Często zdarza się bowiem, że oferowane nieruchomości są zupełnie wirtualne, o czym nieświadomy turysta dowiaduje się dopiero po przybyciu na miejsce. Znaczna część obiektów oferowanych głównie na portalach zagranicznych pośredniczących w transakcjach, nie spełnia choćby minimum wymagań sanitarnych czy przeciwpożarowych.

Obiekty dostępne w serwisie TwojaJurata.pl są przez nas szczegółowo weryfikowane, zarówno pod względem standardu, jak i bezpieczeństwa użytkowania.

 

Nierówna konkurencja

W ostatnich latach wynajem krótkoterminowy zaczął dominować na rynku nieruchomości, nie tylko w miejscowościach wakacyjnych. Właściciele mieszkań i apartamentów często decydują się na taką formę udostępniania klientom swoich lokali, ponieważ przychody uzyskane z czynszów liczonych na doby, często są o wiele wyższe niż w przypadku umów obejmujących najem długoterminowy.

Chęć łatwego zysku często przyćmiewa zdrowy rozsądek. Właściciele bowiem, nastawieni na szybki i wysoki zysk, zapominają często o konieczności zgłoszenia obiektu do odpowiedniej ewidencji, nie przestrzegają podstawowych zasad higieny, nie rozliczają opłat klimatycznych, nie dbają o utrzymanie wyposażenia w należytym stanie technicznym.

Takie zachowania działają na niekorzyść całego rynku najmu, ale w największej mierze uderzają w uczciwych i rzetelnych wynajmujących, operatorów i hotelarzy, którzy całą uwagę skupiają na tym, aby udostępniane przez nich lokale były bez zastrzeżeń oraz, żeby goście czuli się w nich jak u siebie.

Stanowisko polskiego rządu

Polski rząd był uczestnikiem postępowania, w którym zapadł rzeczony wyrok. Chociaż Ministerstwo Rozwoju od dawna postuluje chęć uregulowania tej kwestii, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle rozpoczną się prace legislacyjne, które mogłyby doprowadzić do uchwalenia przepisów wprowadzających równe i bezpieczne reguły na rynku najmu krótkoterminowego.

Liczymy, że nastąpi to szybko. My, jako zarządca nieruchomości w mieście Jurata jesteśmy gotowi na zmiany 🙂 

 

Artykuł własny, chroniony prawem autorskim.

Źródło: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie Wielkiej Izby z 22 września 2020 r.,

sygn. C-724/18 i C-727/18 (sprawy połączone)